BE behörighet

BE behörighet för körkortet gör att du för köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg och ha en eller flera släpvagnar kopplade till ett sådant fordon.
Pris: 2050:- för 120 min lektion
Bokning: Kontakta oss för bokning

BE-behörighet

Fokus under körningen med tungt släp:

 • Säkerhetskontroll & funktionskontroll
 • Manövrering
 • Stadstrafikskörning
 • Landsvägskörning
 • Manövertest

Krav för att få ta BE-behörighet:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Kursdatum och anmälan

Utbildningsmässigt är det du som bestämmer när du vill börja och när du vill vara klar. Vi planerar utbildningen tillsammans med dig och efter dina önskemål så att det passar dig så bra som möjligt. Du bokar själv dina körlektioner när det passar dig och vi hjälper dig med att boka körprov.