Bokningsvillkor

Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och nedan så hittar du våra detaljerade bokningsvillkor uppdelad i flera paragrafer. Vi är måna om att ge våra kunder en riktigt bra upplevelse, och det mesta går att lösa bara du ringer till oss, även om det inte står i bokningsvillkoren. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig!

Villkor gällande avbokningar

Du avbokar körlektioner genom att skicka ett SMS till din lärare. Alla lärarnas telefonnummer finns på vår hemsida här.

Du måste avboka körlektioner senast 13.00 dagen innan annars debiteras du för lektionen.

Du debiteras även vid sjukdom, men vid uppvisande av läkarintyg debiteras du ej. 

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Lantz Trafikskola, On Via TS AB:s försäljning i Sverige

1. Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida, Elevcentralen, via telefon eller på vår trafikskola. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. Avbokning av en tjänst sker på Elevcentralen, via telefon eller på trafikskolan. Avbokning ska ske senast kl 13.00 helgfri vardag innan tjänsten/utbildningen startar. Vid sen avbokning har trafikskolan rätt att debitera fullt pris. Dessa regler gäller på alla kurser och körlektioner.

2. Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att justera priser och paketeringar av kursupplägg utan särskilda notiser om detta.

3. Betalning

Betalning görs i samband med beställningen, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard), eller swish. Vi samarbetar med Nets och Verifone som betalleverantör. Eventuell delbetalning kan ske via Resursbank eller annan fakturalösning.

4. Leverans och fraktkostnad (exempelvis böcker och studiematerial)

Vid beställning och betalning av fysisk produkt från vår e-handel får du dina varor inom 7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För fysiska varor som inte levereras över internet tillämpas en frakt på 59 kr per order. Vid avhämtning av varor från lokalt kontor utgår ingen fraktkostnad.

5. Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Ej uthämtade varor/tjänster ses ej som nyttjade av ångerrätten. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör/annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

6. Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)

6.1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

6.2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

6.3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till trafikskolan, adress. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

6.4. Vid transport av varan från dig till oss står du för risken av varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

6.5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

6.6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts. Vid avbokning av intensivkurs senare än 14 dagar innan påbörjad utbildning har vi rätt till ersättning av 10% av kostnaden för kursen.

7. Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning med mera. Du finner denna praxis på www.str.se

8. Behandling av personuppgifter

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på trafikskolan kommer On Via TS AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du i vår integritetspolicy.

9. Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

10. Tvist

Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

Företagsuppgifter i korthet

Lantz Trafikskola
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
info@lantztrafikskola.se
042 – 141080

Lantz Trafikskola
Järnvägsgatan 6
263 38 Höganäs
info@lantztrafikskola.se
042 – 141080

Bolagsuppgifter

Verksamheten ingår i koncernen ON VIA.
Organisationsnummer: 556174-3765
Juridiskt namn: On Via TS AB
Säte: Kalmar län, Kalmar kommun
Postadress: Hangarvägen 16, 392 41 Kalmar